Integritetspolicy

01.03.2020

Integritetspolicy

Allmän information

1. Denna policy gäller för webbplatsen som finns under url: kogifi.se

2. Webbplatsoperatören och administratören av personuppgifter är: Kogifi Digital REGON (Nationellt företagsregistreringsnummer): 362793425 Legnicka 55f, 54-203 Wrocław, Polen

3. Operatörens e-postadress: contact@kogifi.com

4. Operatören är administrerar dina personuppgifter vilket innebär de uppgifter som lämnas frivilligt på webbplatsen.

5. Webbplatsen använder personuppgifter för följande ändamål:

 • Nyhetsbrevstjänst Hantering av kommentarsystem
 • Hantering av onlineforum Hantering av chattkonversationer online
 • Hantering av annonssystem
 • Presentation av användarprofilen för andra användare
 • Visa användarmeddelanden
 • Förberedelse, förpackning, frakt av varor Implementering av beställda tjänster
 • Presentation av erbjudandet eller informationen

6. Webbplatsen samlar information om användare och deras beteenden på följande sätt:

 1. Genom data som anges frivilligt i formulär och lagras inne i operatörens system.

 2. Genom sparande av cookies i DTE-filer.

Valda metoder för dataskydd som används av operatören

1. Inloggning och inmatning av personuppgifter är skyddade i överföringslagret (SSL-certifikat). Tack vare detta krypteras personuppgifter och inloggningsdata som anges på webbplatsen på användarens dator och kan endast läsas på målservern.

2. Personuppgifter lagrade i databasen är krypterade på ett sådant sätt att bara Operatörens nyckel kan läsa dem. Tack vare detta skyddas uppgifterna ifall databasen blir stulen från servern.

3. Användarlösenordet lagras i en hashform. Hashfunktionen fungerar i en riktning - det är inte möjligt att vända dess funktion vilket är en modern standard inom lagring av användarlösenord just nu.

4. Webbplatsen använder tvåfaktorautentisering, vilket är en ytterligare form för skydd av inloggning.

5. Operatören ändrar regelbundet sina administrativa lösenord.

6. För att skydda data gör Operatören säkerhetskopior regelbundet.

7. En viktig del av dataskyddet är den regelbundna uppdateringen av all programvara som används av operatören för att behandla personuppgifter, vilket innebär framförallt regelbundna uppdateringar av programmeringskomponenter.

Hosting

Service är hostad (tekniskt underhållen) på operatörens server: umbraco

Dina rättigheter och ytterligare information om hur du använder data

1. I vissa situationer har administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. om det är nödvändigt för att genomföra det avtal som ingåtts med dig eller uppfylla de skyldigheter som administratören åligger. Detta gäller sådana grupper av mottagare som:

 • betalningsoperatörer,
 • kommentarsystemoperatörer,
 • chattoperatörer

2. Dina personuppgifter behandlas av administratören inte längre än nödvändigt i syfte att utföra det som anges i separata förordningar (t.ex. om redovisning av ekonomi). När det gäller marknadsföringsdata behandlas uppgifterna inte längre än 3 år.

3. Du har rätt att begära från Administratören:

 • tillgång till personuppgifter om dig,
 • rättelse,
 • radering,
 • behandlingsbegränsningar
 • och dataöverföring.

4. Du har rätt att invända mot den behandling som anges i punkt 3.3 c) för behandling av personuppgifter i syfte att utöva legitima intressen som Administratören bedriver, inklusive profilering, rätten till invändning kan emellertid inte utövas om det finns giltiga berättigade skäl för behandling, intressen som åsidosätter dig, rättigheter och friheter, särskilt bestämningar, utredningar eller försvar av fordringar.

5. Administratörens handlingar kan överklagas till byråns ordförande för skydd av personuppgifter, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att driva Webbplatsen.

7. I förhållande till dig kan åtgärder som involverar automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering för att tillhandahålla tjänster enligt det ingående avtalet och för direkt marknadsföring vidtas av Administratören.

8. Personuppgifter överförs inte till tredje länder i den mening som avses i bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Det betyder att vi inte skickar dem utanför Europeiska unionen.

Information i formulären

1. Webbplatsen samlar in information som lämnas frivilligt av användaren, inklusive personuppgifter som tillhandahålls.

2. Webbplatsen kan spara information om anslutningsparametrar (tid, IP-adress).

3. I vissa fall kan webbplatsen spara information som gör det lättare att länka data i formuläret till den användares e-postadress som fyller i formuläret.

4. I detta fall visas användarens e-postadress inuti den sidans webbadress som innehåller formuläret. Uppgifterna som tillhandahålls i formuläret behandlas för det syfte som härrör från funktionen av det specifika formuläret, t.ex. för att behandla servicebegäran eller företagskontakt, serviceregistrering etc. Varje gång informerar formulärets sammanhang och beskrivning tydligt vad det används till.

Administratörsloggar

1. Information om användarnas beteende på webbplatsen kan vara föremål för inloggning. Dessa data används för att administrera webbplatsen.

Viktiga marknadsföringstekniker

1. Operatören använder statistisk analys av webbplatstrafik via Google Analytics (Google Inc. med sitt säte i USA). Operatören överför inte personuppgifter till operatören för denna tjänst utan endast anonymiserad information. Tjänsten är baserad på användning av cookies på användarens DTE.
När det gäller information om användarinställningar som samlats in av Googles annonsnätverk kan användaren se och redigera information som härrör från cookies med följande verktyg: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator den använder remarketingstekniker som gör det möjligt att anpassa reklammeddelanden till användarens beteende på webbplatsen, vilket kan ge illusionen att användarens personuppgifter används för att spåra honom, men i praktiken överförs ingen personlig information från Operatören till reklamoperatörerna. Det tekniska villkoret för sådana aktiviteter är aktiverade cookies.

3. Operatören använder en Facebook-pixel. Denna teknik innebär att Facebook (Facebook Inc. med sitt säte i USA) vet att en viss person som är registrerad på den använder Webbplatsen. I det här fallet är det baserat på data som Facebook själva är administratör för. Operatören tillhandahåller inga ytterligare personuppgifter till Facebook. Tjänsten är baserad på användning av cookies på användarens DTE.

4. Operatören använder en lösning som testar användarnas beteende genom att skapa värmekartor och spela in beteende på webbplatsen. Denna information anonymiseras innan den skickas till tjänsteleverantören så att han inte vet vilken fysisk person det gäller. I synnerhet registreras inte de angivna lösenorden och annan personlig information.

5. Operatören tillämpar en lösning som automatiserar driften av Webbplatsen i förhållande till användare, t.ex. driften som kan skicka ett e-postmeddelande till användaren efter att denne har besökt en viss undersida, under förutsättning att användaren har gått med på att få kommersiell korrespondens från Operatören.

Information om cookies

1. Webbplatsen använder cookies.

2. Cookiesär IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på webbplatsanvändarens DTE och är avsedda för användning av webbplatsens sidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen som de kommer från, sin lagringstid på DTE och ett unikt nummer.

3. Enheten som placerar cookies på webbplatsanvändarens DTE och som får åtkomst till dessa är Webbplatsoperatören.

4. Cookies används i följande syften:

 1. för att upprätthålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning) som gör att användaren inte behöver ange logga in på varje undersida av webbplatsen om och om igen;

 2. för att uppnå målen som anges ovan i avsnittet ""Viktiga marknadsföringstekniker"";

5. Webbplatsen använder två grundläggande typer av kakor: ""session"" (session cookies) och „fasta” (persistent cookies). Session-cookies är tillfälliga filer som lagras på användarens DTE tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). „Persistenta kakor lagras på användarens DTE under den tid som anges i cookie-filparametrarna eller tills de raderas av användaren.

6. Programvaran som används för att surfa på webbplatser (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard lagring av kakor på användarens DTE. Webbplatsanvändare kan ändra inställningarna för detta. Webbläsaren tillåter att ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies Detaljerad information om detta finns under webbläsarens hjälp eller dokumentation.

7. Begränsningar i användningen av cookies kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på Webbplatsen. Cookies som lagras på webbplatsanvändarens DTE kan också användas av enheter som samarbetar med webbplatsoperatören, särskilt följande företag: Google (Google Inc. baserat i USA), Facebook (Facebook Inc. baserat i USA), Twitter (Twitter Inc. baserat i USA).

Hantera cookie-filer - hur man ger och drar tillbaka samtycke i praktiken?

1. Om användaren inte vill ta emot cookies kan hen ändra webbläsarinställningarna. Vi vill påpeka att inaktivering av cookies kan försvåra autentiseringsprocesser, säkerhet samt upprätthållning av användarinställningar I extrema fall kan det även förhindra användning av webbplatser

2. För att hantera cookie-inställningar, välj webbläsaren du använder från listan nedan och följ instruktionerna:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Mobila enheter:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

Vi använder cookies för att tillhandahålla tjänster och funktioner som erbjuds på vår webbplats och för att förbättra kvaliteten på tjänsten. Mer!