PROJEKTLEVERANS

Vi hjälper att designa, skapa och genomföra IT-projekt

Vi implementerar våra IT-projekt globalt

  • Vi arbetar enligt de bästa branschstandarderna.
  • Vi har våra egna utvecklare och använder oss av deras tjänster. Vi ansvarar för att leverera projektet

PROJEKTLEVERANS @ KOGIFI

Agile / Scrum
  • Vi arbetar enligt bästa Agil- / Scrum-metoder och har erfarenhet av Prince 2 och PMI-metoder.
Hur vi definierar ett bra jobb
  • Vi är öppna för arbete baserat på definierade mål och specifikationer. Vi förstår att kraven på projektet kan förändras under processen. Vi är redo att ta hand om dessa krav för att uppnå det uppsatta målet
Leverans av projekt vs Kostnader
  • Vårt projektteam som leds av Scrum Master / Project Manager kan under tiden ändra sin form i syfte att uppnå den mest effektiva kostnadsstrukturen
Ansvar
  • Vi tar ett fullt ansvar för genomförande av projektet. Vi har en professionell försäkring av IT-projekt på upp till 2 miljoner euro

Vi är säkra på våra möjligheter att genomföra projektet!

Vi har levererat lyckade IT-projekt till våra kunder och partners i många år. Våra referenser och omfattande portfölj av nöjda kunder bevisar det.

Varje projekt har sin egen projektledare som tillsammans med kunden och Scrum-teamet planerar vad som ska göras i nästa steg.

Arbeten utförs med två veckors intervall som avslutas med demonstration av demo-lösningar. Därefter planeras ytterligare steg och funktioner.

Kunden kan välja mellan att dagligen involveras i arbetet genom att delta på morgonmöten för att övervaka arbetets framsteg eller begränsa sig till två-veckors statusmöten som slutar med en projekt-demo.

Projektgrupperna består av flera programmerare och automatiserade testare. Vi optimerar arbetet genom att skriva skript och automatiska processer på de mest effektiva sätten.

Projektgruppen kan komma att ändras under projektets ,gång beroende på arbetsbelastning och nödvändiga kompetenser.

Kunden har ett konstant inflytande på projektbudgeten och kan ändra den beroende på projektets behov.

Populära plattformar:

Kontakt!

Behöver du konsultation angående Digital Transformation, Design och utveckling av informationssystem, E-handel butiker, 24/7 Support eller ett Skräddarsytt Team av Specialister?

Vi använder cookies för att tillhandahålla tjänster och funktioner som erbjuds på vår webbplats och för att förbättra kvaliteten på tjänsten. Mer!