WEBBHOTELLSTÖD & HANTERING

Vi erbjuder 24/7 support baserat på ITIL och Hanterade hosttjänster

Vi stöder onlinelösningar - dygnet runt

  • Vi arbetar enligt ITIL och ISO 2000.
  • Vi erbjuder support från våra team dygnet runt.
  • Vi talar polska, tyska, svenska och engelska

24/7 STÖD & WEBBHOTELL @ KOGIFI

Pålitlighet
  • SLA skräddarsydd
  • SDM tillgänglig 24/7
Prestanda
  • Låg månadsavgift Fakturering baserad på utfört arbete Tillgång till IT-specialister för engångsbelopp
Trygghet
  • I enlighet med ISO 20000 / ITIL-standarder Proaktiv säkerhetshantering, snabbt svar på händelser
Rapportering
  • Månadsrapportering. Global övervakning av tillgänglighet. Tillgång till kundportal

Vi är medvetna om vikten av att upprätthålla onlinetjänster

Våra team stöder onlinetjänster av sådana kunder som British Council, IELTS, Orbico Group, Converse, Piwik Pro och många andra. Var och en av våra kunder uppmärksammar kvaliteten på tjänsten, arbetstid och det språk vi talar.

I samarbete med oss lanserar vi en speciell kundportal. Du har tillgång till vår tjänst via telefon, e-post och Jira-system. Varje rapporterat problem analyseras och löses i enlighet med SLA: s bestämmelser.

Serviceavdelningen förvaltas av kontaktpersoner och en skräddarsydd Service Delivery Manager. Den första supportlinjen fungerar dygnet runt. Kundtjänstavdelningen tar emot anmälningar på engelska, polska, tyska och svenska.

Tekniker på andra och tredje linjen är tillgängliga enligt villkoren i serviceavtalet - från 8 till 24 timmar om dygnet och hanterar lösningar av anmälningar.

Service Delivery Manager skickar månatliga rapporter om händelser och är tillgängliga veckovis vid statusmöten. Den samlar in och analyserar data och ser till att den tid som används för att stödja och optimera infrastrukturen blir inriktad på att stabilisera och förbättra effektiviteten i våra kunders lösningar.

I bakgrunden finns appar för systemövervakning (t.ex. webbsidor Enterprise och CMS e-handelsbutiker eller lösningar som CRM och ERP) och infrastrukturer som ständigt övervakar prestanda och säkerhet.

När det brinner rekommenderar vi att genomföra prestanda- och säkerhetstester som vi hjälper till med. Vi planerar och hjälper till med genomförande av systemuppdateringar eller servicearbeten så att det inte påverkar våra kunders verksamhet.

Populära plattformar:

Kontakt!

Behöver du konsultation angående Digital Transformation, Design och utveckling av informationssystem, E-handel butiker, 24/7 Support eller ett Skräddarsytt Team av Specialister?

Vi använder cookies för att tillhandahålla tjänster och funktioner som erbjuds på vår webbplats och för att förbättra kvaliteten på tjänsten. Mer!